MUSETTE has designed the badge to all of us who want to celebrate the 200 Year Anniversary for the
Norwegian Constitution.
The badge can be used both with and without ribbon, thus enabling to use it through the whole Anniversary Year for different purposes and events.

MUSETTE har designet medaljen for alle oss som vil være med å feire 200-årsjubileet for Norges Grunnlov. Nasjonalbåndet er avtagbart, og medaljen kan dermed benyttes gjennom hele jubileumsåret, med eller uten bånd.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt - Design, Kristin Svarstad